Diş Hekimliği Fakülte Binası Hakkında Dekan Yardımcısı Yrd.Doc.Dr.Özer ALKAN'la teknik personel görüşmeleri

Diş Hekimliği Fakülte Binası Hakkında Dekan Yardımcısı Yrd.Doc.Dr.Özer ALKAN'la teknik personel görüşmeleri yapıldı.