Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü

BAŞKOORDİNATÖR:                   

BAŞKOORDİNATÖR YRD:          Prof. Dr. Bülent YALÇIN

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANI      Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU

                                 

DÖNEMLER

GÖREV

ADI SOYADI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DÖNEM I

KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Gülsen YILMAZ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm AKDENİZ

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Ceylan BAL

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

DÖNEM II

KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Sevil ÇAYLI

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Kadir DESDİCİOĞLU

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Hilal GÖKTÜRK

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

DÖNEM III

KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Şule Mine BAKANAY ÖZTÜRK

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Didem ÖZDEMİR

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Aydan KILIÇARSLAN

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Kamile SILAY

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

DÖNEM IV

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Bülent YALÇIN

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

İÇ HASTALIKLARI STAJ SORUMLUSU

Prof. Dr. Reyhan ERSOY

Doç. Dr. Kamile SILAY

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJ SORUMLUSU

Prof. Dr. Can Demir KARACAN

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

GENEL CERRAHİ STAJ SORUMLUSU

Doç. Dr. Abdussamed YALÇIN

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM STAJ SORUMLUSU

Doç. Dr. Emre Erdem TAŞ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJ SORUMLUSU

Doç. Dr. Ayşegül KARALEZLİ

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

KARDİYOLOJİ STAJ SORUMLUSU

Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet KASAPKARA

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

DÖNEM V

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Rahmet GÜNER

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hst.  ve Klinik Mikrobiyoloji

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Doç. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

DÖNEM VI

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Mehmet UĞURLU

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği