Sürekli Tıp Eğitim Koordinatörlüğü

 

YÜRÜTME KURULU

 

Prof. Dr. Hatice Rahmet GÜNER

Koordinatör

Prof. Dr. Engin BOZKURT

Üye

Prof. Dr. Özcan EREL

Üye

Prof. Dr. Telat KELEŞ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL

Üye

 

DANIŞMA KURULU

Dekan

Dekan Yardımcısı

Yürütme Kurulu Üyeleri

Anabilim Dalı Başkanları

Bilim Dalı Başkanları

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi