Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Görev Yetki ve Sorumluluklar

-          Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

-          Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

-          Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

-          Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

-          Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Tıp Fakültesi Dekanı : Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Profesör Temsilcisi : Prof. Dr. Özcan EREL
Profesör Temsilcisi : Prof. Dr. Orhan DENİZ
Profesör Temsilcisi : Prof. Dr. Osman ERSOY
Doçent Temsilcisi : Doç.Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. Abdussamed YALÇIN
Yardımcı Doçent Temsilcisi

: Yrd.Doç.Dr. Ender Şimşek