Dekan'ın Mesajı

Prof. Dr. Selami Akkuş YBU Tıp Fakültesi DekanıAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarının ülkemizin güncel sağlık konularını kavramış, mevcut sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, hekimlik etiğine önem veren, topluma kaliteli koruyucu ve tedavi edici hizmet vermeyi amaçlayan ve bunun için gerekli bilgi, beceri, değerler ve davranış biçimlerinde yeterli hekimler olarak yetişmelerini sağlamayı ana gaye edinecektir.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilklerin üniversitesi olduğu gibi, Tıp Fakültesi de tıp eğitiminde ilklere imza atacaktır. Bu bağlamda her bir dönem için bir öğrenci temsilcisi dönem koordinatörü ile birlikte çalışacak, öğrencilerin eğitimle ilgili eksiklik ve beklentilerinin karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca Fakülte Kurulunda bir öğrenci temsilcisinin bulunması sağlanarak, eğitim kalitesi yükseltilecektir. Bu şekilde eğitim programlarının hazırlanması ve değerlendirilmesinde öğrencilerin aktif olarak katılımlarının olduğu bir eğitim politikası izlenecektir.


Fakültemizde eğitim dili İngilizce olacaktır. ERASMUS ve FARABİ programları dışında yurt dışında önde gelen sayılı tıp fakülteleri ile yapılacak karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiştirme protokolleri ile uluslar arası nitelikte hekimler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.


Öğrencilerimizin araştırma yapması teşvik edilecek, ilgili öğrencilerin araştırma projelerinde bizzat görev alması sağlanacaktır. Aynı zamanda temel bilimler ve bazı klinik dallarda doktora programları açılarak, araştırmacı özelliği yüksek öğrencilerin mezun olduktan sonra bu programlara katılması teşvik edilecektir.


Dönem 1 öğrencilerine eğitim yılı başında uyum programı uygulanarak öğrencilerin gerek birbirleriyle, gerekse okulla kısa sürede kaynaşmaları sağlanacaktır. Yine Dönem 1 programında bulunan seçmeli derslerin (müzik, spor, yabancı dil), yoğun tıp dersleri arasında öğrencilere farklı ilgi alanları kazandırılması ve bu derslerin diğer sınıflarda da devam ettirilmesi düşünülmektedir.


Danışman öğretim üyeliği sistemini en iyi şekilde uygulayarak öğrencilerimizin tıp bilimleri yanında, sosyal ve kültürel yönden donanımlı, dünya ile yarışabilecek düzeyde yetiştirilmesi hedeflemektedir. Temel amacımız her yönüyle iyi hekim yetiştirmektir.


Prof. Dr. Selami AKKUŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı