Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde açılmış olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’nin artan uluslararası ilişkiler/dış politika uzmanı ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak, küresel ölçekte gelişen çok boyutlu uluslararası ilişkileri anlayan, içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını bilen, kamu ve özel sektör personelini yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim vermektedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, dönemlik programları ve ders içerikleri; karar alma süreçlerinde yer alabilecek, uzmanlaşma potansiyelini kazanmış, dünya gündemini takip eden, ülkesinin ve insanlığın güncel sorunlarını kavrayabilen, hayata hazır bireyler yetiştirmek üzere hazırlanmaktadır.

 

Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği safhaları, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır.

 

AYBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanda uzman yetiştiren bir birim olup, benzeri bölümlerden farklı olan yönlerinden biri de eğitim dilinin İngilizce olmasıdır. Eğitim süresi, hazırlık hariç dört yıl olup bu süre sonunda lisans programını bitirenlere AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü diploması verilmektedir.  Bölümde ayrıca, (tezli ve tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler: başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dış ilişkiler ve AB birimleri bulunan bütün Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi çeşitli uluslararası kurumların değişik organlarında; üniversitelerde; yurtiçi ve yurtdışı Stratejik Araştırma Merkezlerinde; kamu bankaları, uluslararası ve yerel bankalarda; çok uluslu ve yerel şirketlerde; yarı özerk kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışma imkanlarına kavuşabileceklerdir.

 

Bölüm dört anabilim dalından oluşmaktadır:

- Uluslararası Hukuk

- Uluslararası Ekonomik Entegrasyon

- Uluslararası İlişkiler

- Siyasi Tarih

Böylece, AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine sağlam ve çok yönlü bir eğitim formasyonu verilmek suretiyle onların alanlarında uzman, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili konuşabilen bireyler olarak yetiştirilmesine gayret edilecektir.

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

I. YIL / I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

ECON101

Introduction to    Economics I

Z

3

0

3

3

5

 

 

ENG 101

Academic English I

Z

3

0

3

3

4

 

 

ENG 171

English for Social Sciences I

Z

3

0

3

3

4

 

 

PSPA 101

Introduction to Politics I

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA 103

Introduction to Social Sciences I

Z

3

0

3

3

6

 

 

PSPA 105

Introduction to Law

Z

3

0

3

3

5

 

 

TDL 101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

1

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

I.YIL / II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

ECON102

Introduction to    Economics II

Z

3

0

3

3

5

 

 

ENG 102

Academic English II

Z

3

0

3

3

4

 

 

ENG 172

English for Social Sciences II

Z

3

0

3

3

4

 

 

INRE 102

Introduction to International Relations

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA 104

History of Civilizations

Z

3

0

3

3

6

 

 

PSPA 106

Constitutional Law

Z

3

0

3

3

5

 

 

TDL 102

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

1

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

II. YIL / III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

ENG 201

Writing and Composition I

Z

3

0

3

3

4

 

 

INRE 201

Diplomatic History I

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 203

International Law

 

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 205

Foreign Policy Analysis

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 207

Ottoman Diplomacy

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA 201

Western Political Thought

Z

3

0

3

3

5

 

 

TİT 101

Türk İnkılap Tarihi I

Z

2

0

2

2

1

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

II. YIL /   IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

ENG 202

Writing and Composition II

Z

3

0

3

3

4

 

 

INRE 202

Diplomatic History II

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 204

Issues in International Law

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 206

Theories of International Relations

Z

3

0

3

3

5

 

 

INRE 208

International Security

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA 204

Methodology in Social Sciences

Z

3

0

3

3

5

 

 

TİT 102

Türk İnkılap Tarihi II

Z

2

0

2

2

1

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

III. YIL / V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

INRE 301

Turkish Foreign Policy I

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 303

International Organizations

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 305

History of Europe

 

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 309

Politics of Caucasus and Central Asia

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 317

Globalization and International Relations

Z

3

0

3

3

6

 

 

TOPLAM

3Zorunlu+2Seçmeli

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

III. YIL / VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

INRE 306

International Political Economy

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 302

Turkish Foreign Policy II

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 320

Political Violance and Terrorism

 

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 304

European Integration

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 312

Third World in International System

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 308

Islam in World Politics

S

3

0

3

3

6

 

 

TOPLAM

3Zorunlu+3Seçmeli

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

IV. YIL / VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

INRE 401

Modern Diplomacy

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 413

Turkish Politics and Foreign Policy

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 405

American Politics and Foreign Policy

 

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 403

Middle Eastern Politics

S

3

0

3

3

6

 

 

 

SEÇMELİ IV

S

 

 

 

 

6

 

 

TOPLAM

1Zorunlu+4Seçmeli

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

DERS KODLARI VE ADLARI

 

 

IV. YIL / VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

INRE 410

Religion and Politics in International Relations

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 412

International Politics of Energy

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 416

Contemporary Issues in World Politics

 

Z

3

0

3

3

6

 

 

INRE 404

International Relations of the Middle East

S

3

0

3

3

6

 

 

INRE 418

Revolutions and International Politics

S

3

0

3

3

6

 

 

TOPLAM

1Zorunlu+4Seçmeli

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Not: Her bir öğrenci 4 yıllık eğitim-öğretim sonunda en az 240 AKTS tamamladıktan sonra mezun olabilir.

<