Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yeni ilişki biçimlerini yerelden ulusala, bölgeden milletlerarasına uzanan çerçevede yönetebilecek, kriz zamanları ve dönüm noktalarında stratejik kararlar alıp uygulayacak, her geçen gün çokkültürlü, çok derinlikli ve çok boyutlu olmaya yüz tutan, değişen toplumsal, yönetsel ve siyasal ilişkileri ileri demokratik usul ve esaslar ile çözebilecek bireylerin yetiştirilebilmesi için siyaset ve kamu politikası sahasında teorik ve alana ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği inkar edilemez bir gerçektir. Bu amaçla, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY), siyaset bilimi, siyasal düşünce, kamu hukuku, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre alanlarında küreselden yerele kadar, tarihsel, felsefi ve uygulamaya dönük üst düzeyde araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora program çalışmalarını yürütür. Lisans programında;

-          Siyaset ve Yönetim Bilimleri,

-          Hukuk Bilimleri,

-          Kentleşme ve Çevre Sorunları

olmak üzere üç anabilim dalına sahip olan SBKY bölümünde, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çapta derinlikli teorik ve saha araştırma yapmaları teşvik edilir. Bu programların amacı, teorik araştırmalar yapacak ve ilerde akademisyen, yönetici, uzman ya da danışman olacak öğrencilerin ilgi duydukları alanla ilgili akademik ve uzmanlık düzeyinde bilgi ve metodolojiyle donatılmasıdır. SBKY bölümünde lisans eğitim dili İngilizce olup, hazırlık hariç eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümünden mezun olanlara lisans diploması verilir.

Küreselleşme ile birlikte klasik devlet egemenliğine dayalı ulus-devlet tipi örgütlenmelerin zayıflamaya yüz tuttuğu, yepyeni ulus-üstü, ulus-aşırı, yerel, bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkmaya başladığı günümüz dünyasında, değişimi okuyabilecek, alternatif değerler manzumesi bağlamında söz konusu değişimi öngörüp yönlendirebilecek ve gerektiğinde kurulu düzeni meşrulaştıran araçsal akıl ve bilgiyi sorgulayacak nitelikli insanın yetişmesi için, siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, kamu hukuku, kamu yönetimi tarihi, kamu politikası vb. alanların detaylıca bilinmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’nin uluslararası arenada ve bölgede stratejik ve tarihsel konumuna bağlı olarak pozisyonunu koruması ve güçlendirmesi, Türkiye’nin olduğu kadar bölgenin toplum ve siyaset yapısının karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmesini gerektirmektedir. Bu yüzden, lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıfları ile lisansüstü programlarda bölgenin toplum, hukuk, siyaset, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre politikası konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin desteklenmesi ve çalışma konusu ile ilgili bir dili öğrenmesi teşvik edilir.

Bölümümüz, öğrencilerin formel eğitim tarafından sağlanan bilgileri sorgulamadan almasının önüne geçerek, uzmanlık ve çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunları analiz etme ve onlara çözüm üretme konusunda teşvik edilmeleri konusuna büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de ve dünyada güncel gelişmeleri ve değişimleri tartışabilecek, analiz edebilecek, sorgulayabilecek ve en akli çözümleri üretebilecek yeterli felsefi altyapıya sahip öğrencilerin yetiştirilmesi, SBKY bölümünün hem lisans hem de lisansüstü programlarda ulaşmak istediği en başta gelen hedeflerden birisidir.

Bölümde İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürütülmektedir. Ayrıca Tezsiz İkinci Öğretim Türkçe Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
DERS KODLARI VE ADLARI

 

I.YIL /  I.YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

DERSİN

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

PSPA101

Introduction to Politics I

Z

3

0

3

3

5

-

 

PSPA103

Introduction to Social Sciences

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA105

Introduction to Law

Z

3

0

3

3

5

-

 

ECON101

Introduction to Economics I

Z

3

0

3

3

5

-

 

ENG101

Academic English I

Z

3

0

3

3

4

-

    

ENG171

English for Social Sciences I

Z

3

0

3

3

4

-

 

TDL101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

1

-

 

 

TOPLAM

 

20

0

20

20

30

 

 

I.YIL /  II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

DERSİN

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

PSPA102

Introduction to Politics II

Z

3

0

3

3

5

-

 

PSPA104

History of Civilizations

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA106

Constitutional Law

Z

3

0

3

3

5

-

 

ECON102

Introduction to Economics II

Z

3

0

3

3

5

-

 

ENG102

Academic English II

Z

3

0

3

3

4

-

 

ENG171

English for Social Sciences II

Z

3

0

3

3

4

-

       

TDL101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

1

-

 

 

TOPLAM

 

20

0

20

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. YIL /  III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

PSPA201

Western Political Thought

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA203

Administrative Science

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

PSPA205

Turkish Constitutional Law

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

PSPA207

Sociology

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

INRE209

World History

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

ENG201

Writing and Composition I

Z

3

0

3

3

4

-

 

 

TİT101

Türk İnkılap Tarihi

Z

2

0

2

2

1

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

 

20

20

30

 

 

 

 

II. YIL /  IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

DERSİN

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

PSPA202

Eastern Political Thought

Z

3

0

3

3

5

 

 

PSPA204

Methodology in Social Sciences

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

PSPA206

Criminal Law

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

PSPA208

Political Sociology

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

INRE206

Theories of International Relations

Z

3

0

3

3

5

-

 

 

ENG202

Writing and Composition II

Z

3

0

3

3

4

-

 

 

TİT101

Türk İnkılap Tarihi

Z

2

0

2

2

1

 -

 

 

 

TOPLAM

 

20

 

20

20

30

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

III. YIL /  V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

PSPA301

Turkish Political Life

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA303

Administrative Law

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA305

Urban Policy

Z

3

0

3

3

6

-

 

 

SEÇMELİ I

S

3

0

3

3

6

 -

 

 

SEÇMELİ II

S

3

0

3

3

6

 

                   SEÇMELİ DERSLER

 

 

PSPA309

Civic Code

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA311

History of Turkish Administration

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA313

Decision-making in Public Administration

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA315

EU Political System and Law

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA317

Regional Policy and Governance

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA319

Gender and Politics

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA321

The State and the Public Sphere

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA323

State Theories

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA325

Current Issues in Politics

S

3

0

3

3

6

-

 

 

TOPLAM

Z 18 + S 12 = 30 AKTS

 
 

 Not: Bologna kriterleri çerçevesinde bu dönem öğrenciler, en az 2 seçmeli ders seçmelidir.

 

 

 III. YIL /  VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

 

DERSİN

 

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

PSPA302

Comparative Politics

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA304

Administrative Adjudication

Z

3

0

3

3

6

-

 

PSPA306

Local Government

Z

3

0

3

3

6

-

 

 

SEÇMELİ I

S

3

0

3

3

6

 -

 

 

SEÇMELİ II

S

3

0

3

3

6

 

 

                   SEÇMELİ DERSLER

 

 

PSPA308

Religion, Politics and Society

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA310

Criminal Procedure Law

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA314

Crisis and Disaster Management

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA316

Comparative State and Bureaucracy

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA318

Current Problems in Public Administration

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA320

Management and Organization Theories

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA322

Society and Politics of the Caucasus and Central Asia

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA324

Political Psychology

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA326

Contemporary Political Theory

S

3

0

3

3

6

-

 

PSPA328

Democracy and Citizenship

S

3

0

3

3

6

-

 

 

TOPLAM

Z 18+ S 12 = 30 AKTS

 
 

 Not: Bologna kriterleri çerçevesinde bu dönem öğrenciler, en az 2 seçmeli ders seçmelidir.

 

 

IV. YIL /  VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

 

DERSİN

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

PSPA401

Contemporary Political Ideologies

Z

3

0

3

3

6

-

 

 

 

SEÇMELİ I

S

3

0

3

3

6

 -

 

 

 

SEÇMELİ II

S

3

0

3

3

6

 -

 

 

 

SEÇMELİ III

S

3

0

3

3

6

-

 

 

 

SEÇMELİ IV

S

3

0

3

3

6

-

 

 

                   SEÇMELİ DERSLER

 

PSPA405

Human Rights

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA407

Migration, Urbanization and Poverty

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA409

Restructuring Public Administration

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA411

Leadership and Public Policy

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA413

E-Government

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA415

Society and Politics in the Balkans

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA417

Islam and Politics

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA419

Politics, Ideology and Discourse

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA421

Globalization, Localization and Democracy

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA423

Modernity and Its Critiques

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA425

Current Debates in Social and Political Theory

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA427

Politics of Nationalism and Ethnicity

S

3

0

3

3

6

-

 

 

 

TOPLAM

   Z 6 + S 24= 30 

 

 

 

 Not: Bologna kriterleri çerçevesinde bu dönem öğrenciler, en az 4 seçmeli ders seçmelidir.

 

 

IV. YIL /  VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

 

DERSİN

 

KODU

ADI

TÜRÜ

TEO.

UYG.

SAATİ

KREDİ

AKTS

ÖN KOŞUL

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

PSPA426

Environmental Politics

Z

3

0

3

3

6

 

 

 

 

SEÇMELİ I

S

3

0

3

3

6

 

 

 

 

SEÇMELİ II

S

3

0

3

3

6

 

 

 

 

SEÇMELİ III

S

3

0

3

3

6

 

 

 

 

SEÇMELİ IV

S

3

0

3

3

6

 

 

 

                   SEÇMELİ DERSLER

 

PSPA402

Comparative Public Administration

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA404

Islam-Turkish Thought

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA406

Labor and Social Security Law

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA408

Contemporary Environmental Problems

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA410

Ethichs and Public Policy

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA412

Public Relations

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA414

Society and Politics in the Middle East

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA416

The Social Structure of Turkey

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA418

Ideological Movements in Turkey

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA420

Ethical Foundations of Political Thought

S

3

0

3

3

6

-

 

 

PSPA422

Democratic Theory

S

3

0

3

3

6

-

 

 

 

TOPLAM

   Z 6 + S 24 = 30 

 

 

                       
 

 Not: Bologna kriterleri çerçevesinde bu dönem öğrenciler en az 4 seçmeli ders seçmelidir.

 

 

Not: Her bir öğrenci 4 yıllık eğitim-öğretim sonunda en az 240 AKTS tamamladıktan sonra mezun olabilir.

 

<