İdari Personel

PERSONEL ve YAZI İŞLERİ

 

Fakülte Sekreteri Engin DEMEN

 

Yazışmalar

 

(Fakülte Sekreteri Engin DEMEN)

1-Rektörlük Yazışmaları

2-Rektörlükten Gelen Yazılar

3-Valilik ve Belediye Yazışmaları

4-MEB Milli Eğitim Yazışma

5-Bilimsel Araştırma Projeleri

6-Yüksek Öğretim Kurulu Yazışmaları ve Yükseköğretim Kurulu Karar.(YÖK)

7-Diğer Üniversiteler ve Fakülte Yazışmaları

8-Mediko Sosyal (Geçici İşçi) Yazları

9-Senato Davetiye, Senato Kararları

10-Çeşitli Kurum Yazışmaları

11-TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

12-ÖSYM Üniversiteler Arası Kurul Yazışması

13-Üniversite Yönetim Kurulu Davetiye

14-Üniversite Yönetim Kurulu Kararları

15-Personel Yazışmaları

16-Vekâlet ve İta Amirliği

17-Akademik–İdari Personel –Personel Atamaları

18-Özlük İşlemleri

19-Görev Süreleri

20-Görevlendirme

21-Siciller

22-Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

23-Taşınırların Yapılması ve Takibi

 

Memur Adil DEMİRBAŞ

 

1-Fakülteye Gelen Giden Evrak Kayıtlarının Verilmesi

2-Fakülte İle İlgili Duyuruların Zamanında Yapılması

3-Yazışmaların Duyurularının Yapılması

4-Web sayfası

5-İzinler

Gelen Evrak

6-Evrakların Kayıtları ve Sayı verilmesi

7-Evrakların Dosyalanması ve takibi

8-Bölüm Yazışmalarına Sayı verilmesi ve takibi

Giden Evrak ve Kargo

9-Giden Evrakların Zimmet Karşılığı Teslimi

10-Havale Edilen Yazıların Takibi

11-Fakülteye Gelen Kargoların Takibi

12-İç Kontrolün Yapılması ve Takibi

13-Öğrenci belgelerinin hazırlanması, onaylattırılması ve imza karşılığı öğrencilere teslim edilmesi

BÖLÜM BAŞKANLIKLARININ YAZIŞMALARI

14-Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Sekreteri

15-Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı Sekreteri

16-Spor Bilimleri Bölüm Başkanlığı Sekreteri

17-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı Sekreteri

18-Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

PDF fomatı için tıklayınız...

 

 

MALİ İŞLEMLER

 

(Yapı Öğretmeni Tufan ÇETİNKAYA)

 

Satın Alma

1-Harcama Yetkilisine olura sunma

2Teklif Hazırlama

3-Teklif Karşılaştırma

4-Sipariş Verme

5-Siparişlerin Sözleşmeye Uygunluğunun Kontrolü

Ek Dersler

6-Ek Ders Formlarının Kontrolü

7-Aylık Puantaj Hazırlama

Yolluklar

8-Geçici Görev Yolluğu

9-Kongre‐Seminer Yolluğu

10-Jüri Üyeliği Yolluğu

11-Sürekli Görev Yolluğu

12-Tedavi Yolluğu

13-Nakil Evraklarının Kontrolü

14-Sevk Evraklarının kontrolü

Maaşlar

15-Maaş Tahakkuk

16-Özlük Haklarındaki Değişiklerin Kontrolü

Evrak Takip

17-Tahakkuk Servisine ait matbu evrak ve form örnekleri

Bütçe

18-Bütçe hazırlıkları

19-Nakit ve Diğer Ödeme Evraklarının Hazırlaması

20- Nakit ve Diğer Ödeme Evraklarını Teslim Alma

21-Otomasyon Link

22-Ödeme Emri

23-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yazışmaları

24-Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işler.

PDF formatı için tıklayınız...

 

 

 

 

Haberler
Etkinlikler