İş Akış Süreçleri

BİMER İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

DEKAN - FAKÜLTE SEKRETERİ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

FAKÜLTE SEKRETERİNE VEKÂLET ALT SÜREÇ İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

HİZMET İÇİ EĞİTİM, TOPLANTI, KONFERANS VB. FAALİYETLERİN PERSONELE BİLDİRİLMESİ

TIKLAYINIZ…

Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması

TIKLAYINIZ…

Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması

TIKLAYINIZ…

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması

TIKLAYINIZ…

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

TIKLAYINIZ…

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması- Kesenek Bilgi Sistemi

TIKLAYINIZ…

RESMİ YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

Senelik izin alma

TIKLAYINIZ…

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

TAŞINIRI KAYIT KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

TIKLAYINIZ…

 

Haberler
Etkinlikler