Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle eğitilen, bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme becerisine sahip, bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getirebilen, etkili iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen, etik ilkelere bağlı profesyonel mezunlar vermektir.

Vizyon

Nitelikli mezunları, akademik çalışmaları ve eğitim sistemi ile tercih edilen ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören bir eğitim kurumu olmaktır.

Haberler
Etkinlikler