Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Ankara’da bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2010 yılında kurulmuş olup meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, çözüm üretebilen, çalışkan, dürüst, insani değerlere saygılı, ilkeli, yenilikçi ve üretken sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemiz, donanımlı akademisyen kadrosu ve küresel düzeydeki çalışmalarıyla birlikte kaliteli, çağdaş, saygın ve tanınan bir kurum haline gelerek ülkemiz insanına yararlı olmayı ve devletimizin sağlık alanındaki yükünü azaltmayı öncelikli amaçları arasında saymaktadır. Bu amaçlarla; Sağlık Bilimleri Fakültesi hızlı bir şekilde akademik yapılanmasını başlatmış ve 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilk lisans ve yüksek lisans öğrencilerini Hemşirelik Bölümüne kabul etmiştir. Fakültemiz sekiz bölümden oluşmaktadır. Fiziki şartların yetersizliği ve ülkemizdeki hemşire açığı göz önüne alınarak ilk olarak hemşirelik bölümü kurulmuştur. Fakültemizin diğer bölümlerinden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler ve Spor Bilimleri faaliyete başlamış olup, en kısa sürede diğer bölümlerin aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.

Erasmus ve Farabi programlar dışında yurt dışında önde gelen sayılı fakülteler ile yapılacak karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değiştirme protokollerinin geliştirilmesi ve entegre müfredat geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, ülke dışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler uluslar arası bir ortam oluşmasında ve yenilik geliştirme konusunda Fakültemize zenginlik katmaktadır.

Müfredatımızı takip eden öğrenciler öğrenimleri boyunca, profesyonel kariyerlerine yönelik bölüm öğretim üyeleriyle araştırma yürütme, ulusal ve uluslararası konferanslara katılma, laboratuar uygulamaları ve staj yapma imkanlarına sahiptirler. Fakültemizde, sınıf içi ve dışı eğitimlerin yanında, ders dışı sosyal faaliyetler de eğitimin bir parçası olarak görülmektedir. Bu anlamda seminer, panel, konferans ve çok sayıda öğrenci kulüplerinin çalışmasına zemin hazırlanarak maddi-manevi öğrencilere destek sağlamaktadır.

Hızla gelişen bir kurum olarak Üniversitemizin Sağlık Kampusü” nde inşa edilecek olan yeni binası ile fakültemiz çok özel imkânlara kavuşacaktır. Fakültemizi tercih edecek olan öğrencilerimiz eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif ortamların tüm avantajlarını kullanabilecektir.

 

Prof. Dr. Selami AKKUŞ
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Haberler
Etkinlikler