Genel Tanıtım

Başkanlığımız

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Üniversitemiz tüm birimleri ile iş birliği içerisinde, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlayarak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilgili tüm kurumlara bilgi - belge hizmeti sunmayı temel amaç edinmiştir. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Rektörlük Birimleri ve Akademik Birimler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) arası öğrencilere ait tüm işlemleri koordine eden aynı zamanda öğrenciye hizmet sunan birimdir

Vizyonumuz;

Öğrencilerimizin bilgiye erişimlerini hızlandırarak, işe uygun nitelikli personel ile gelişmiş fiziksel ve teknolojik donanım kullanarak hizmet kalitesini arttırmaktır.

Misyonumuz;

Değişimden yana olan hedeflerle; üreten, araştıran, deneyimli ve her yönde aktif olarak çalışabilen personel kadromuzla, mevcut tüm imkanlar kullanılarak öğrencilerimize hizmet sunmaktır.

Hedeflerimiz;

 Tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak

 Sosyal dayanışma ve kültürel etkileşimi artırmak

 Eğitimde dünya standartlarını uygulamak

 Etkili “Bilgi Yönetim Sistemi” kurmak ve uygulamak …