İç Kontrol Kurulu

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Cenk GÜRAY

Yrd. Doç. Dr. Arif DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Alper AKDENİZ

Yrd. Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL

Öğr. Gör. Çağlar TOPTAŞ

Öğr. Gör. Emre DÜZENLİ