İç Kontrol Kurulu

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Serbülend ARPA

Yrd. Doç. Dr. Alper AKDENİZ

Yrd. Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL

Öğr. Gör. Çağlar TOPTAŞ

Öğr. Gör. Emre DÜZENLİ