2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUCU KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi  Yetenek Sınavında Başarılı olan ve  Kesin Kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan 1 i engelli 4 Adayın Yerine Yedek Listenin ilk sırasından itibaren  

 6-7-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Etlik Batı 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. Engelli Kontenjanına Yedek Listedeki Engelli Kontenjanından en üst sıradaki adayın kayıt işlemi yapılacaktır  

 

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yedek Listedeki Adaylar İçin Tıklayınız.

 

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir.

1- Dilekçe 

2- 2017 YGS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (Devlet Konservatuvarlarının tam zamanlı lise devresi mezunlarından bu belge istenmez)

3- Nüfus Cüzdanın aslı ve fotokopisi

5- Lise diplomasının aslı ve fotokopisi  

6- İki adet vesikalık fotoğraf