KONSERVATUVARIMIZ TÜRK DİN MUSİKİSİ ANASANAT DALI MEZUNLARINA ÖĞRETMENLİK HAKKI

Tebliğler Dergisinde yayımlanan karara göre, Türk Din Musikisi Anasanat Dalı mezunlarına öğretmen olarak atanma hakkı verilmiştir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararda, Şubat ayı itibariyla, iki branşta güncelleme yapmıştır.

Şubat 2018 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanan karara göre, Türk Din Musikisi Ana Sanat Dalı mezunlarına Müzik branşına öğretmen olarak atanma hakkı verilmiştir. Öğrencilerimize ve mezunlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.