KONSERVATUVARIMIZ DİNLETİ TAKDİM ETTİ (29.12.2017)

Konservatuvar icra heyetimiz Türkiye Yazarlar Birliği Gençlik Biriminin 70. Yaş yılında Üniversitemiz tarafından Fahri Doktora verilen Dr. D. Mehmet DOĞAN için düzenlediği saygı gecesinde bir dinleti takdim etti.