Lisans

Niçin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okumalısınız?

Metalurji ve Malzeme mühendisliği zamanımızda modern yaşamın her yönünü önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu kamusal öneme dayalı olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi tüm mühendislik alanları yanı sıra Fizik ve Kimya gibi Doğa Bilimlerini de geçerek, Genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi- (SCIE) ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi (SSCI) tarafından taranan bilimsel makalelerin% 6,1’ini oluşturmuştur. Bu bulgu Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin toplumumuzda çok önem taşıyan disiplinlerarası bir araştırma ve çalışma alanı olduğuna işaret etmektedir.

Bölümümüz metalurji ve malzeme mühendisliği ile toplumsal değişim sürecinde yoğun bir şekilde yer almaktadır.

Metalurji ve Malzeme mühendisliği disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olduğundan biz bir disiplinlerarası Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programı geliştirerek toplumun bu yöndeki yoğun taleplerini karşılıyoruz.

Bölümümüz araştırmalarının güncel örnekleri arasında nanokompozit malzemeler, seramik, termodinamik, gelişmiş malzemeler, katı hal fiziği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde disiplinler arası çalışmalar bulunmaktadır.

Biz öğrencilerimizi disiplinlerarası bir yaklaşımla onların havacılık, biyomedikal, otomotiv, kimya, inşaat, elektronik, enerji ve telekomünikasyon sektörleri yanı sıra devlet kurumları ve akademik kurumlar gibi politika yapıcı kurumların endüstriyel ve toplumsal taleplerini karşılayabilecek kapasitede hazırlıyoruz.

Biz öğrencilerimiz için akademi, devlet kuruluşları ve sanayi gibi alanlarda disiplinler arası başarılı kariyer için gerekli temelleri atıyoruz.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde kariyer imkânları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarımızın aşağıda listelenmiş sektörlerde mezuniyet sonrası çalışma fırsatı bulmaları beklenmektedir:

Biyomalzemeler

Biyomedikal mühendisliği

Biyomimetik

Biyonanoteknoloji

Elektronik, optik ve manyetik malzemeler

Enerji ve yakıtlar

Fotonik

İmalat

Kompozit malzeme mühendisliği

Malzeme fiziği

Malzeme karakterizasyonu

Malzeme kimyası

Malzeme modellemesi

Malzeme mühendisliği

Malzeme planlaması

Malzeme politikası

Malzeme yönetimi

Malzemeler finansı

Metaller ve alaşımlar

Moleküler mühendisliği

Nanoteknoloji

Opto-elektronik

Polimer mühendisliği

Seramik mühendisliği

Süreç mühendisliği

Why study metallurgical and materials engineering at the Yildirim Beyazit University?

Metallurgical and Materials engineering has transformed significantly every aspect of the modern life in our times. Reflecting on this public importance, Metallurgical and  Materials Engineering formed 6.1% of the scientific papers indexed by the Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI), surpassing all fields of the engineering including Mechanical Engineering and Computer Engineering as well as all the other basic sciences such as Physics and Chemistry. This finding provides for the fact that materials engineering an interdisciplinary field with a great public importance in the society.

Our department is involved heavily in the transformation process by the Metallurgical and materials engineering.

Metallurgical and Materials engineering is an interdisciplinary field and we are developing an interdisciplinary B.Sc. curriculum in Materials Engineering to meet the heavy demands from the society in this way.

Examples of our current research include nanocomposites, ceramics, thermodynamics, advanced materials, solid state physics, and interdisciplinary studies in Metallurgical and Materials Engineering.

We are preparing our students using an interdisciplinary focus to enable them to meet the industrial and societal demand in fields including aerospace, biomedical, automotive, chemical, construction, electronics, energy, and telecommunication industries as well as the policy making organizations such as the state departments and the academic institutions.

We lay the foundations for successful careers in the interdisciplinary fields such as academia, state organizations, and industry.

 

Careers in Metallurgical and Materials Engineering

Metallurgical and Materials Engineering graduates are expected to find careers in a wide-variety of fields including

Biomaterials

Biomedical engineering

Biomimetics

Bionanotechnology

Ceramic engineering

Composite science/engineering

Electronic, optical & magnetic materials

Energy

Manufacturing

Materials characterization

Materials chemistry

Materials finance

Materials modeling

Materials physics

Materials planning

Materials Policy

Materials engineering

Metals and alloys

Molecular engineering

Nanotechnology

Opto-electronics

Photonics

Polymer engineering

Process engineering

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı

Metallurgical and Materials Engineering B.Sc. Program

1ST SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total (hours)

Credits

MATH 101

Calculus I

C

4

0

4

6

PHYS 101

Physics I

C

3

2

5

6

MSE 101

Introduction to Materials Engineering

C

2

0

2

2

MSE  103

Computer Aided Drawing

C

3

0

3

6

CHEM  101

General Chemistry-I

C

3

0

3

5

TDL 101

Turk Dili -I

C

2

0

2

1

ENG 101

Academic English I

C

3

0

3

4

 

TOTAL

 

20

2

22

30

2ND SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MATH 102

Calculus  II

C

4

0

4

6

PHYS 102

Physics II

C

3

2

5

6

CHEM 102

Analytical Chemistry

C

2

0

2

3

CENG 103

Computer Programming I

C

3

2

5

6

TDL 102

Turk Dili-II

C

2

0

2

1

TIT 101

Türk İnkılap Tarihi I

C

2

0

2

1

ENG 102

Academic English II

C

3

0

3

4

MSE 105

Statics and Strength of Materials

C

2

0

2

3

 

TOTAL

 

21

4

25

30

 

3RD SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MATH 201

Differential Equations

C

3

1

4

6

MSE 201

Materials Science I

C

3

1

4

6

MSE 203

Thermodynamics of Materials I

C

3

0

3

6

MSE 205

Materials Characterization Techniques

C

3

1

4

6

MSE 207

Foreign Language for Engineering I

C

2

0

2

3

ENGR231 

Engineering Ethics

C

2

0

2

2

TIT 102

Türk İnkılap Tarihi II

C

2

0

2

1

 

TOTAL

 

18

3

21

30

 

 

4TH SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MSE 202

Materials Science II

C

3

1

4

6

MSE 204

Thermodynamics of Materials II

C

3

0

3

6

MSE  206

Numerical methods

C

3

1

4

6

MSE 208

The physics of solids

C

3

0

3

6

MSE 210

Foreign Language for Engineering II

C

2

0

2

3

ENGR 236

Science, Technology and Society

C

2

0

2

3

 

TOTAL

 

16

2

18

30

 

 

 

5TH SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MSE 300

Industrial Practices I

C

0

1

1

4

MSE 301

Materials Processing Lab. I

C

0

3

3

5

MSE 303

Processing of Materials I

C

3

0

3

5

MSE 307

Kinetics

C

3

0

3

4

MSE 309

Mechanical Behavior of Materials

C

3

1

4

4

MSE 351

Glass Technology 

E

3

0

3

4

MSE 353

Materials for Sensorial Application

E

3

0

3

4

 

TOTAL

 

15

5

20

30

 

 

6TH SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MSE 302

Materials Processing Lab. II

C

0

3

3

5

MSE 304

Processing of Materials II

C

3

0

3

5

MSE 306

Phase Relations and Diagrams

C

3

0

3

6

MSE 308

Physical Measurement Laboratory

C

2

2

4

6

MSE 335 

Steel and Heat Treatment

E

3

0

3

4

MSE 336 

Introduction to  Composite Materials

E

3

0

3

4

 

TOTAL

 

14

5

19

30

 

 

7ST SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MSE 400

Industrial Practices II

C

0

1

1

5

MSE 401

Nanotechnology and Nanomaterials

C

3

0

3

5

MSE 403

Selection and Performance of Materials

C

3

0

3

6

MSE 405

Introduction to Polymers

C

3

0

3

6

XXX XXX 

University Elective

E

2

0

2

4

MSE 438

Metal Fatigue and Creep

E

3

0

3

4

 

TOTAL

 

14

1

15

30

 

 

8th SEMESTER

CODE

COURSES

C/E

Theoretic

Practice

Total(hours)

Credits

MSE 402

Electrical, Magnetic and Optical Properties of Materials

C

3

1

4

6

MSE 404

Diffraction and Structure

C

3

0

3

6

MSE 410

Graduation project

C

2

2

4

6

XXX XXX

University Elective

E

2

0

2

4

MSE 43X

Departmental Elective

E

3

0

3

4

MSE 43X

Departmental Elective

E

3

0

3

4

 

TOTAL

 

16

3

19

30

 

Total of 8 semesters

 

134

25

158

240