Akademik kadro / Academic staff

Malzeme Mühendisliği Bölümü 2017 yılı itibarı ile 4 profesör, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma asistanı ile hizmet vermektedir.

The Department of the Materials Engineering has 4 professors, 6 assistant professors, one lecturer, and 7 research assistants as of 2017.

Prof. Dr. Aytunç ATEŞ

Prof. Dr. Aytunç ATEŞ

Ph.D.: Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 2002. Katı Hal Fiziği

Ph.D.: Ataturk University, Turkey, 2002. Solid state physics

 

C.V.

 

Prof. Dr. Güven ÇANKAYA

Prof. Dr. Güven ÇANKAYA

Ph.D.: Atatürk Üniversitesi, Türkiye. 2003. Katı Hal Fiziği

Ph.D.: Ataturk University, Turkey. 2003. Solid state physics

 

C.V.

Prof. Dr. Cihangir DURAN 

Prof. Dr. Cihangir DURAN 

Ph.D.: Pennsylvania Devlet Üniversitesi, US. 2001. Malzeme Bilim ve Mühendisliği

Ph.D.: Pennsylvania State University, US. 2001. Materials Science and Engineering

C.V.

 

http://www.ybu.edu.tr/muhendislik/contents/images/hasanhoca.jpg

Prof. Dr. Hasan OKUYUCU (Dekan Yrd., Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Prof. Hasan OKUYUCU (Vice-Dean,Chair)

Ph.D.: Florida Develt Üniversitesi, US- Gazi Üniversitesi Türkiye. 2002. Malzeme Mühendisliği

Ph.D.: Florida State University, US- Gazi University Turkey. 2002. Materials Engineering

C.V.

Yrd. Doç. Dr. Metehan ERDOĞAN

Assist. Prof. Dr. Metehan ERDOĞAN

Ph.D.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Türkiye 2013. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Ph.D.: Middle East Technical University, Turkey. 2013. Metallurgical and Materials Engineering

 

C.V.

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇELEBİ

Assist. Prof. Dr. Nuray ÇELEBİ

Ph.D.: Ankara Üniversitesi, Türkiye. 2007. Kimya Mühendisliği

Ph.D.: Ankara University, Turkey. 2007. Chemical engineering

C.V.

Yrd. Doç. Mehmet Fatih ÖKTEM

Assist. Prof. Dr. Mehmet Fatih OKTEM

Ph.D. Milan Politeknik. 2013. Uzay-Havacılık Mühendisliği

Ph.D. Milan Polytechnic. 2013. Space-Avitation Engineering

C.V.

Yrd. Doç. Gülsüm TOPATEŞ

Assist. Prof. Dr. Gülsüm TOPATEŞ

Ph. D. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR (2013) C.V.

Yrd. Doç. Şerife AKKOYUN

Assist. Prof. Dr. Şerife AKKOYUN

Ph.D. Materials Science, National Institute of Applied Sciences (INSA - Lyon), Lyon, FRANCE (2013) C.V

 

Yrd. Doç. Ramazan KARSLIOĞLU

Assist. Prof. Dr. Ramazan KARSLIOĞLU

  C.V.

Öğr. Gör. Özcan KONUR

Lect. Özcan KONUR

M.Sc.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Türkiye 1985. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

M.Sc.: Middle East Technical University, Turkey. 1985. Metallurgical and Materials Engineering

C.V.

Arş. Gör. Ümmügülsüm ÖTGÜN

Res. Assist. Ümmügülsüm ÖTGÜN

B.Sc.: Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye. 2013. Fizik. 

B.Sc.: Suleyman Demirel University Turkey. 2013. Physics.

C.V.

 

Arş. Gör. Furkan ÖZDEMİR

Res. Assist. Furkan ÖZDEMİR

B.Sc. Middle East Technical University. 2014. Metallurgical and Materials Engineering

M.Sc. Middle East Technical University. 2017. Metallurgical and Materials Engineering

Ph.D Ankara Yıldırım Beyazıt University. Metallurgical and Materials Engineering 2017-On going

 

Arş. Gör. Mahmut EROL

Res. Assist. Mahmut EROL

B.Sc.: Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye. 2012. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

B.Sc.: Yildiz Technical University Turkey. 2012. Metallurgical and Materials Engineering

C.V.

Arş. Gör. Semih AĞCA

Res. Assist. Semih AĞCA

B.Sc.: Gazi Üniversitesi Türkiye. 2010. Döküm Eğitimi. 

B.Sc.: Gazi University Turkey. 2010. Casting Education.

C.V.

   

 

Arş. Gör.  Aynur İNAN

Res. Assist.  Aynur İNAN

M.Sc.: Melikşah Üniversitesi Türkiye. Makine-Malzeme Mühendisliği

M.Sc.: Meliksah University Turkey. 2014. Mechanical- Materials Engineering.

C.V.