Makina Mühendisliği Lisans Programı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ülkemizin 97. ve Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olup, Mühendislik Fakültesi 27648 sayılı ve 21 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararla kurulan ilk 7 fakültesinden biridir.

AMAÇ:

Amacımız insanlık ve ülkemizin genel yararları doğrultusunda çağımızın son teknolojileri ile donatılmış laboratuvarları, uluslararası bilimsel işbirlikleri ve projelerle öğrencilere, sanayi ve topluma kaynakları güvenli ve ekonomik kullanarak üretim yapma bilincini kazandıran makina mühendisliği eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır. Bu nedenle her Makine Mühendisliği öğrencisini birey olarak ele almamızı sağlayacak mekanizmaları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.

MİSYON:

Hem lisans hem de lisansüstü seviyede sağlanan kaliteli eğitim sayesinde mezunlarımızı ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarıyla gıptayla izlenen; en son yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen; çevreye, diğer canlılara ve insana duyarlı; çalışma ortamında ekip ruhuyla hareket edip bulunduğu ortamı şekillendirebilen ve liderlik özelliklerine sahip olan; nitelikli, özgün, yenilikçi ve insan/çevre odaklı araştırmalar yaparak bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunup ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYON:

Her gün bir adım daha ileriye prensibiyle sürekli gelişimi, yenilenmeyi ve kalite olarak ilerlemeyi hedef edinen, hep en iyiler tarafından tercih edilen; uluslar arası düzeyde eğitim vererek ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip olan; temel ve bilimsel bilgi üretimine ilave olarak sanayi ile yakın işbirliğine giderek sanayimizin teknolojik olarak ilerlemesine ve dolayısıyla toplumun yaşam standartlarının ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlayan; eğitim, araştırma ve teknoloji üretme bakımından ülkemizde ve dünyada önder bir bölüm olmak vizyonumuzdur. Üniversitemiz sanayi ve mühendislik arasında yakın işbirliği oluşturmayı ve bu sayede üniversitemizin Ar-Ge alt yapısıyla sanayinin üretim olanaklarının bir araya getirilebileceği bir sistemi üzerinde çalışmaktayız.

EĞİTİM:

Mühendislik Fakültesi eğitimi 4 yıldır ve eğitim %100 İngilizce’dir. Hazırlık sınıfını atlamak için iki aşamalı sınav yapılmakta ve bu sınavda başarılı olamayan ya da sınava girmeyen öğrenciler 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık okumaktadırlar.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Mühendislik eğitimi 8 dönemden oluşmaktadır. Derslerimizin %25’i seçmeli derslerden oluşmakta ve seçmeli derslerin içeriği, öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşacakları mesleki bilgilere dönüktür.

Öğrencinin lisans eğitim-öğretimi sürecinde aldığı teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmesi ve kısmen iş tecrübesi kazanrması amacıyla Sanayi stajları bulunmaktadır. Stajlar, uygulama ve idari stajı kapsayacak şekildedir. Stajların toplam süresi en az 40 iş günüdür. Öğrenciler, toplam staj sürelerinin 20 gününü 4. dönemin bitiminde, diğer 20 gününü de 6. dönemin bitiminde yapmaktadırlar.

7. ve 8. dönemlerde Bitirme Projeleri ve Makine Laboratuvarı dersleri bulunmaktadır. Bu dersler ile öğrencilere hem proje yapma yeteneği, hem de laboratuvar deneyimi kazandırmak, mühendislik dizayn ve analizlerini gerçekleştirmeyi ve modern mühendislik cihazlarının kullanılmasını öğretmek amaçlanmaktadır. Derslerin içeriği, Mühendislik tasarımı ve analizleri, makine mühendisliğindeki deneysel metotlar, deneysel dizayn parametreleri, ısı transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve mukavemet ile ilgili önceden tasarlanmış deneylerin yapılması ve değerlendirilmesi gibi konulardan ouşmaktadır.

Ayrıca, Öğrencilerimizin Tasarım ve Analiz kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile, yaygın olarak kullanılan Ansys, Catia ve SolidWorks gibi Katı modelleme ve Analiz programları eğitimleri düzenlenmektedir.

Aynı zamanda önemli sanayi kuruluşları ve fabrikalara yaptığımız teknik gezilerle öğrencilerin farklı bakış açısı kazanmaları ve çağımızın teknolojisini takip etmeleri sağlanmaktadır.

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING           
2016 - 2017 FIRST YEAR ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

FALL

 

 

 

 

 

CODE

COURSES

COURSE
STATUS

ECTS

COURSES

THEORETIC

LABORATORY

MATH 101

Calculus I

M

6

4

0

PHYS 101

Physics I

M

6

3

2

CHEM 101

General Chemistry

M

5

3

0

MCE 101

Introduction to Mechanical Engineering

M

3

2

0

MCE 103

Computer Aided Technical Drawing I

M

5

2

2

ENG 101

Academic English I

M

4

3

0

TDL 101

Türk Dili I

M

1

2

0

 

Total

 

30

19

4

SPRING

 

 

 

 

 

MATH 102

Calculus II

M

6

4

0

PHYS 102

Physics II

M

6

3

2

MCE 102

Statics

M

6

4

0

MCE 104

Computer Aided Technical Drawing II

M

3

2

1

MCE 106

Computer Programming

M

4

2

2

ENG 102

Academic English II

M

4

3

0

TDL 102

Türk Dili II

M

1

2

0

 

Total

 

30

20

5

 

Year Total

 

60

39

9

 

Cumulative Total

 

60

39

9

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING           
2016 - 2017 SECOND YEAR ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

FALL

 

 

 

 

 

CODE

COURSES

COURSE
STATUS

ECTS

COURSES

THEORETIC

LABORATORY

ENGR 201

Engineering Mathematics I

M

6

4

0

ENGR 203

Technical English 

M

3

2

0

MCE 201

Material Science

M

4

2

1

MCE 203

Thermodynamics I

M

6

3

0

MCE 205

Strength of Materials I

M

6

3

0

MCE 207

Principles of Electrical and Electronics Engineering

M

4

2

0

TİT 101

Türk İnkılap Tarihi I

M

1

2

0

 

Total

 

30

18

1

SPRING

 

 

 

 

 

ENGR 202

Engineering Mathematics II

M

6

4

0

MCE 202

Engineering Materials

M

3

2

0

MCE 204

Thermodynamics II

M

5

3

0

MCE 206

Dynamics

M

5

3

1

MCE 208

Manufacturing Technologies

M

5

4

0

MCE 210

Strength of Materials II

M

5

3

0

TİT 102

Türk İnkılap Tarihi II

M

1

2

0

 

University Elective (UE1)

E

3

2

0

 

Total

 

33

23

1

 

Year Total

 

63

41

2

 

Cumulative Total

 

123

80

11

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING           
2016 - 2017 THIRD YEAR ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

FALL

 

 

 

 

 

CODE

COURSES

COURSE
STATUS

ECTS

COURSES

THEORETIC

LABORATORY

MCE 301

Fluid Mechanics I

M

5

3

0

MCE 303

Mechanisms

M

4

2

0

MCE 305

Machine Elements I

M

5

3

1

MCE 307

Heat Transfer

M

5

4

0

MCE 309

System Dynamics and Control

M

5

3

0

MCE 311

Engineering Economy

M

2

2

0

 

Summer practice

M

0

0

4

 

Total

 

30

17

5

SPRING

 

 

 

 

 

MCE 302

Measurement and Data Evaluation

M

4

2

0

MCE 304

Dynamics of Machinery

M

5

3

0

MCE 306

Machine Elements II

M

5

2

2

MCE 308/ 310/433

Computer Aided Design of Mechanical Systems / Thermal System Design/ Finite Elements Method ​(Elective)

E

4

3

0

MCE 312

Internal Combustion Engines

M

5

3

0

MCE 314

Numerical Methods for Engineers

M

5

3

0

MCE 318 

Fluid Mechanics II

M

5

3

0

MCE 316

Vehicles

E

5

3

0

 

Total

 

33

19

2

 

Year Total

 

63

36

7

 

Cumulative Total

 

186

116

18

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING           
2016 - 2017 FOURTH YEAR ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

FALL

 

 

 

 

 

CODE

COURSES

COURSE
STATUS

ECTS

COURSES

THEORETIC

LABORATORY

MCE 401

Graduation Project I

M

5

2

2

MCE 403

Machinery Laboratory I

M

3

1

1

ENGR 401

Principles of Occupational Health and SafetyI

M

3

2

0

 

Department Elective (DE1)

E

5

3

0

 

Department Elective (DE2)

E

5

3

0

 

University Elective (UE2)

E

3

2

0

 

Faculty Elective (FE)

E

2

2

0

 

Summer Practice

M

4

0

4

 

Min Total

 

30

15

7

SPRING

 

 

 

 

 

MCE 402

Graduation Project II

M

5

2

2

MCE 404

Machinery Laboratory II

M

3

1

1

ENGR 402

Principles of Occupational Health and Safety II

M

3

2

0

 

Department Elective (DE3)

E

5

3

0

 

Department Elective (DE4)

E

5

3

0

 

Department Elective (DE5)

E

5

3

0

 

Department Elective (DE6)

E

5

3

0

 

Min Total

 

31

17 

3

 

Min Year Total

 

61

32

10

 

Min Cumulative Total

 

247

148

28

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING           
2016 - 2017 FOURTH YEAR ACADEMIC PROGRAM and CREDITS

FALL

 

 

 

 

 

CODE

ELECTIVE COURSES

COURSE
STATUS

ECTS

COURSES

THEORETIC

LABORATORY

MCE 411

Energy Management

E

5

3

0

MCE 413

Refrigeration Technology

E

5

3

0

MCE 415

Natural Gas Installations

E

5

3

0

MCE 417

Geothermal Energy

E

5

3

0

MCE 419 

Steam Boilers

E

5

3

0

MCE 421

Application of Solar Energy

E

5

3

0

MCE 423

Heat Exchangers

E

5

3

0

MCE 425

Numerical Heat Transfer

E

5

3

0

MCE 431

Theory of Machining and Machine Tools

E

5

3

0

MCE 433

Finite Elements Method

E

5

3

0

MCE 435

Press Working Technologies

E

5

3

0

MCE 451 

Robotics

E

5

3

0

MCE 453

Introduction to Mechatronics

E

5

3

0

MCE 455

Mechatronic System Design

E

5

3

0

MCE 461

Transport Techniques

E

5

3

0

MCE 463

Principles of Project Preparation

E

5

3

0

MCE 465

Introduction to Biomechanics

E

5

3

0

MCE 467

Techniques of Critical and Analytical Thinking

E

5

3

0

MCE 469

Measuring Techniques and Quality Control

E

5

3

0

MCE 471

Experimental Mechanics

E

5

3

0

SPRING

 

 

 

 

 

MCE 412

Wind Energy and Technologies

E

5

3

0

MCE 414

Air Conditioning Technologies

E

5

3

0

MCE 416

Hydraulic Machineries 

E

5

3

0

MCE 418

Metallurgical Thermodynamics

E

5

3

0

MCE 420

Gas Dynamics

E

5

3

0

MCE 432

Numerically Controlled Machine Tools

E

5

3

0

MCE 434

Introduction to Fracture Mechanics

E

5

3

0

MCE 436

Work Dies Technology

E

5

3

0

MCE 438

Computer Aided Manufacturing(CAM)

E

5

3

0

MCE 440

Descriptive Geometry II

E

5

3

0

MCE 442

Material Inspection

E

5

3

0

MCE 444

Modern Welding Methods

E

5

3

0

MCE 452

Mechanical Vibrations

E

5

3

0

MCE 454

Acoustics and Noise Control

E

5

3

0

MCE 456

Vibration Based Predictive Maintenance

E

5

3

0

MCE 466

Automotive Engineering

E

5

3

0

MCE 468

Building Installation

E

5

3

0

MCE 470

Hydraulic and Pneumatic Automation

E

5

3

0

MCE 472

Composite Materials

E

5

3

0

MCE 474

Machine Design

E

5

3

0

MCE 476

Nondestructive Testing Methods

E

5

3

0

MCE 478

​Power Plants

E

5

3

0

MCE 480

​Environmental Politics

E

5

2

0