Yönetim

Prof. Dr. Veli ÇELİK

Prof. Dr. Veli ÇELİK 

Dekan

Prof. Dr. Hasan OKUYUCU

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Arif ANKARALI 

Dekan Yardımcısı

Erdoğan YILMAZ 

Fakülte Sekreteri