Dekanın Mesajı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2010 yılında kurulmuş olup, alanında sahip olduğu öğretim ve araştırma imkânlarını toplumla paylaşmayı, öğrencileri temel bilimler ve mühendislik disiplinlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder nitelikte mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Fakülte bünyesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri, 2011-2012 öğretim yılından itibaren  öğrenci  kabul etmeye başlamıştır.Fakültemizde öğrenim dili İngilizce olup muafiyet sınavından başarısız olan öğrenciler için İngilizce hazırlık okutulmaktadır.

AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ankara’da alanında ilkler arasında yer almak iddiası ile kurulan, kendisini kalite ve yeniliğe adamış bir fakültedir. Sıcak bir ortamda akademisyenlerle yan yana laboratuar ortamlarında projeler gerçekleştirilerek verilecek eğitimde, öğretim elemanları birikimlerini öğrencilere birebir aktaracaklardır.

Ankara’da olması sebebi ile şehrin kültürel, ekonomik ve teknolojik imkanlarını da eğitim unsuru olarak kullanacak olan fakültemizde çok farklı akademik birikimleri olan ve yurt dışı tecrübelere sahip olan akademisyenler bulunmaktadır. AB üyelik müzakereleri çerçevesinde sürdürülen Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredat programları son gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Yenilikçi müfredat, takım çalışması ve lider yetiştirme birikimi ile eğitim verecek olan Fakültemizde, öğrencilerimiz etkin iletişim ve kritik-düşünme becerisi kazanacaklar. Fakültemizde her biri farklı backgroundlardan gelmiş ve farklı entelektüel birikimlere sahip akademisyenlerimiz eğitim vermektedir. Bu durum doğal olarak öğrencilerin düşünce ve bilgi dünyasına zenginlik katacaktır. Bu yapıda eğitim alan öğrencilerimiz birikimlerini toplum yararına kullanma becerilerini Fakültemizin eğitim faaliyetleri çerçevesinde Ankara’nın zengin ortamında kazanacaklardır. Fakültemizden mezun olan mühendisleri proje yönetimi, öngörülemeyen problemleri çözme becerisi, etkin iletişim becerisi ve küresel toplumun etik ve insani değerlerine bağlı, hakkaniyeti gözeten bireyler olarak önemli konumlara gelmelerini amaçlıyoruz.

Fakültemize 2011-2012 öğretim yılından itibaren lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci kabul etmeye başladık. Kurumsal olarak yeni olmamızı, akademisyenlerimizin birikimleri ve yeni kurulmanın verdiği heyecan ile rahatlıkla telafi edeceğimizi düşünüyoruz.  Başka devlet üniversitelerinin de bulunduğu Ankara’da yeni bir üniversite olarak AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulmasındaki beklentilerin yüksek olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Fakültemize ülke dışından da öğrenci ve öğretim üyesi kabulü için girişimler yapıyoruz. Ülke dışından gelen öğrenciler uluslar arası bir ortam oluşmasına katkıda bulunmakta olup ve bu uluslar arası çeşitlilik yapımıza hem zindelik hem de problemlerin çözümü ve yenilik geliştirme konusunda zenginlik katmaktadır.

 


Sevgili mühendis adayları, sizleri sadece mühendisliğin mükemmelliğinin keşfedildiği değil aynı zamanda kültürel, sanatsal ve entelektüel etkinliklerin sürekli olduğu bir ortamda eğitim almaya davet ediyorum.

 

Prof. Dr. Veli ÇELİK


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan ı