Fakültemiz İlk Doktora Mezununu Verdi

Makine Mühendisliği Bölümümüz Doktora öğrencisi Jabbar Kasım Jabbar Gattmah, Prof. Dr. Sadettin ORHAN'ın danışmanlığı ve Doç. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK'ün yardımcı danışmanlığında "EXPERIMENTAL AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF RESIDUAL STRESSES IN COLD TUBE DRAWING WITH A FIXED MANDREL FOR AISI 1010 STELL" başlıklı tezini 16 Mayıs 2017 tarihinde savunurak Doktor ünvanını almıştır. Bu tezden SCI indeksinde taranan 2 Uluslararası Dergi Makalesi, 1 Ulusal Dergi Makalesi, 1 Uluslararası Sempozyum Bildirisi yayınlanmıştır.

Tez konusu Rektörlüğümüz tarafından BAP Projesi olarak desteklenmiştir.