İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi

Üniversitemiz Projeleri Hızla Devam Ediyor

Üniversitemiz İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi Kapsamında İstanbul'da Program Düzenlendi

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yapılan İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi

faaliyetlerine başarılı bir şekilde hızla devam etmektedir. Bu kapsamda İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimler Bileşeni Semineri İstanbul'da gerçekleştirildi.

 

1 ve 2 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen seminere İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının,

ilişkili özel sektörden temsilcilerin ve öğrencilerin de içinde yer aldığı, yaklaşık 100 kişinin katıldığı seminer programı ve çalıştay İstanbul Nearport Hotel'de gerçekleştirilmiştir.

Programın ilk günü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Sn. Mehrali Ecer ve Şube Müdürü Sn. Gürcan Seçgel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının

yanı sıra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Abdülkadir Develi ve Araş. Gör. Dr. Kübra Yıldırım Özcan'ın gerçekleştirdiği sunumlara yer verilirken; ikinci günü Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının

hazırlanması amacıyla yine uzman kişilerin sunumlarına ve paydaşların katıldığı çalıştaya yer verilmiştir.