Deneme amaçlı açılan veritabanları

                                              Deneme Veri Tabanları

Veri Tabanı Adı Türü Hakkında   Konu alanları
APA PsycNET Tam Metin+İndeks Psikoloji, Psikiyatri, Davranış Bilimleri vs.
APAStyle®CENTRAL Referans Yönetimi Bütün disiplinler

 

Deneme erişimine açılmış herhangi bir veritabanı bulunmamaktadır.