Üniversitemiz Akademik Birimlerine yönelik Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa yürütülen Açık Erişim Farkındalık Eğitimleri yapılacaktır.

Üniversitemiz Akademik Birimlerine yönelik Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa yürütülen Açık Erişim Farkındalık Eğitimleri yapılacaktır.