Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU  
AD-SOYAD GÖREVİ
PROF. DR. MEHMET ÜNAL BAŞKAN
PROF. DR. AHMET YILDIRIM PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. İSMAİL ÇALIŞKAN PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. METİN ÖZDEMİR PROFESÖR TEMSİLCİSİ
DOÇ.DR. CENKSU ÜÇER DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇ.DR. H.YÜCEL BAŞDEMİR DOÇENT TEMSİLCİSİ
YRD.DOÇ.DR. AYTAÇ AYDIN YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ