Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Türk- İslam Edebiyatı Bilim Dalı

İslam Sanatları Bilim dalı

Türk Din Musikisi Bilim Dalı