Din Bilimleri Anabilim Dalı

 

Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Din Psikolojisi Bilim Dalı

Din Eğitimi Bilim Dalı

Dinler Tarihi Bilim Dalı

Din Felsefesi Bilim Dalı