İslam Felsefesi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

1-İslam Ahlakı Bilim Dalı, İslâm'ın ilk yüzyılında ahlâk dinî ilke ve kurallara dayanmaktaydı. Müslümanlar, Kur'an'ın emrine uyarak hayatlarını Hz. Peygamber'in getirdiği öğretilere göre düzenlemeleri gerektiğine inanmışlardı. Takriben hicrî II. (VIII.) yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan yeni durumlar karşısında giderek az çok farklı ahlâk anlayışları doğmaya başladı. Özellikle Grek felsefe kaynaklarının Arapça‘ya aktarılması sonucunda Müslüman filozoflar da temel ahlâk problemlerini rasyonel yöntemlerle irdeleyen eserler yazmışlardır. Günümüzde İslam ahlakının anlaşılmasını dinî, felsefî ve gündelik boyutlarıyla bilimsel yöntemlerle anlaşılması için bu bilim dalı tesis edilmiştir.

2-İslam Felsefesi Bilim Dalı, İslam tarihi boyunca düşünürlerin varlık, mahiyet, hakikat, ahlak ve bilgi başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır.

3-Mantık Bilim Dalı, doğru düşünmenin ilke ve kuralları araştırma alanında değerlendirir.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

Doç. Dr. Hasan Yücel  BAŞDEMİR

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Murat DEMİRKOL

(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Nuri ADIGÜZEL

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Hacer ERGİN