ANABİLİM DALI TANITIM

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalımız, Fakültemizin hazırlık sınıfında ve lisans eğitiminde, Arapça öğretimini yürütmektedir. Arapça öğretimindeki hedefimiz öğrencilerimizin, islam dininin Arapça temel kaynaklarından yararlanabilmesi, orta seviyede konuşma ve dinleme becerisi kazanmasıdır. Hazırlık sınıfı programı dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) dikkate alınarak oluşturulmuştur. Derslikler ise modern araç-gereçlerle ve dil öğretim materyalleriyle tefriş edilmiştir. Dinleme, Konuşma ve Yazma dersleri sadece alanında uzman Arap öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. 
Anabilim dalımız, yeni dil öğretim yöntemlerini ve yeni çıkan materyalleri takip ederek, yenilikçi bir anlayışla Arapça öğretimini sürdürmektedir.