Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN

AKADEMİK ÖZ GEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

Nihal Çalışkan, Doç. Dr.

Aralık 2015

Fakülte/Bölüm: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

İş Adresi: Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi, No: 16, Oda: Z-19, 06690 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312.466.7533/3595

El-mek: caliskanihal@hotmail.com

EĞİTİM

 • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Anabilim Dalı, Doktora, Aralık 2009. Tez Başlığı: Kavramsal Anahtar Modeli ile İki Dillilere Metafor ve Deyim Öğretimi (Deneysel Araştırma), Danışman: Prof. Dr. Leyla KARAHAN.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans 2004-2006. Yüksek şeref öğrencisi, Yurt dışı görevi nedeniyle tamamlanamadı.
 • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Ocak 2003. Tez Başlığı: Cemil Meriç’in Bu Ülke Adlı Eserinde Cümle Üslubu. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZBAY.
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Haziran 1999. Bölüm birincisi, Tez Başlığı: Musikişinas Divan Şairleri (Osmanlı Türkçesi el yazmalarının transkripsiyonu), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI.

İŞ

 • Ocak 2015-devam ediyor

      Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, BİLKENT Üniversitesi, Eğitim Bilimleri     Enstitüsü

 • Temmuz 2011-devam ediyor

Öğretim Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili ABD

 • Ekim 2009-Temmuz 2001

Eğitim Uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB

 • Eylül 2006-Temmuz 2009

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni, Brüksel Büyükelçiliği

 • Ocak 2004-Eylül 2006

      Eğitim Uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB

 • Ekim 2000-Ocak 2004

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB

 • Eylül 1999-Ekim 2000

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Özel Sektör

İDARİ GÖREVLER

 • Ekim 2011-Haziran 2012

            Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum          Bilimleri          Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • Haziran 2014-devam ediyor

            Müdür Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)

YAYINLAR

Web İçeriği

1.    Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP).

Kitap

1.      Yüksek Sıklıktaki Adlar: Zaman Sözcükbiçimi Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme-Eşdizimlilikler, Biçimbirim Dizileri, Dilbilimsel Örüntüler, Semantik Prozodi. Pegem Akademi Yay., Ankara. (2014)

Kitap Bölümü

1.      Öğretmen Yeterlikleri Açısından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar, Yunus Emre Enstitüsü Yay., Kültür Sanat Basımevi, İstanbul. (2016)

2.      Yazılı Türkçede Sözcüksel Setler veya N Sayıdaki Ardışık Sözcük Dizilerinin Yapı Özellikleri, Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, Edt. B. Özkan, B. T. Tahiroğlu, A. E. Özkan, s. 39-56, Karahan Kitabevi, Adana. (2014)

3.      Sözcüksel Yan Anlam ve Meslek Adlarındaki Görünümü Üzerine, Leyla Karahan Armağanı, s. 323-341, Akçağ Yay., Ankara. (2013)

Makaleler

1.      Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa”, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6 (1), s. 139-160. (2014)

2.      Öğrenir Derlemleri: Tasarım ve Uygulamalar, Turkophone, 1, s. 40-53. (2014)

3.      Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna Hersek Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), s. 310-334. (Önder Çangal ile birlikte) (2013)

4.      Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), s. 329-343. (2013)

5.      Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (3), s. 75-82. (2013)

6.      Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 64, s. 95-122. (2013)

7.      Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme, Turkish Studies, c, 5 (4), s. 258-275. (2010)

8.      Bu Ülke’nin Dili: Cemil Meriç’in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies, 5 (2), s. 912-933. (2010)

9.      Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinde Kitap Metaforları, Dil Araştırmaları, 4, s. 87-100. (2009)

10.  Türkiye’deki Ortaöğretim Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Edebiyat Eğitimi Açısından Bir Değerlendirme, Milli Eğitim, 34 (169), s. 355-365. (2006)

Uluslararası Bildiriler

1.      Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımı: Modern Türk Şiiri Temelli Bir Uygulama Örneği, I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 24-26 Nisan 2015, Ghent/Belçika. (Sözlü Bildiri)

2.      Veri Yönetimli Öğrenme: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazılım ve Derlem Kullanımı, I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu (Teknoloji Tabanlı Öğretim), 22-23 Aralık 2014, Ankara. (Baskıda)

3.      Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Örneği, VII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Ankara.

4.      Belçika’daki İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi: Müfredat, Materyal ve Metot, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2-4 Temmuz 2009, Nevşehir.

5.      Understanding the European Turks: Second Generation Belgian Turks in the Light of Word Associations, II. Uluslararası Eğitim ve Entegrasyon Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 14-16 May 2009, Anvers/Belçika. (Gülcan Çolak ile birlikte)

6.      Belçika’da Türk Hükümeti Tarafından Yürütülmekte Olan Türkçe Derslerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörler, I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat 2008, Brüksel/Belçika.

Konferanslar

1.      Entelektüel Bir Figür Olarak Cemil Meriç, İLESAM/Ankara, 16 Nisan 2014.

2.      Metafor Farkındalığına Dayalı Olarak Deyim Öğretimi, Ankara Dilbilim Çevresi Konuşmaları, 10 Nisan 2009.

      Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

1.      Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Bir Öğretmen Nasıl Olmalı?: Beklenen Alan Yeterlikleri, Yunus Emre Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı. (2014, 2015, 2016 yıllarında)

2.      Tür Çözümlemesi, MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, Mersin, 12-14 Eylül 2011.

3.      Temel ve Yan Anlam, MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, Mersin, 12-14 Eylül 2011.

4.      Dil ve Edebiyat Eğitimi Metotları, MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, Mersin, 12-14 Eylül 2011.

5.      Bütünleştirilmiş Dil Öğretimi: Dil ve Edebiyat Dersleri Arasındaki Uçurumu Kapatmak, MEB Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü,  Erzurum, 28-30 Temmuz 2010.

Devam Eden Çalışmalar

 1. Developing A Culturally Annotated Corpus for Foreign Language Teaching, 12th Teaching and Language Corpora Conference (TaLC 12), Poster Presentation, 20-23 July 2016, Justus-Liebig University, Giessen/Germany. (Kabul edilmiş poster sunumu)
 2. Bigramming a Small Turkish corpus: The path to a contrastive analysis of genetically different languages, Conference of Formulaic Language Research Network (FlaRN 2016), 28-30 June 2016, Vilnius University, Vilnius/Lithuania. (Kabul edilmiş bildiri sunumu)
 3. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti’nde Yapım Eklerinin Ele Alınışı (Değerlendirme aşamasındaki bildiri önerisi)
 4. Öğrenir Türkçesinde –lIK ekinin görünümü (Değerlendirme aşamasındaki bildiri önerisi)
 5. Yazili Türkçede Fiilimsi+Ad Unsuru Kuruluşundaki Kalıplaşmış Dilbilgisel Biçimbirim Dizileri (Değerlendirme aşamasındaki bildiri önerisi)
 6. Güncel Türkçede İkiterimliler (Taslak durumdaki makale )

Diğer

1.      Şimdi Okuma Zamanı, Çalıştay kitabını yayına hazırlama, 2011.

2.      Türkçe (6-8) Öğretim Programı’nın tanıtımı amacıyla pilot illerde verilen seminerler, 2004-2006.

AKADEMİK ETKİNLİKLER

Yönetilen Tezler

1.      Oktay Ayata, Türkçe Deyimlerde Olumsuz Semantik Prozodi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. (Devam ediyor.)

2.      Yüksel Altıntaş, Olumsuz Semantik Prozodi Bildiren Tutum Belirteçlerinin Derlem Temelli Betimlemesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. (devam ediyor.)

3.      Meysoon Hadi Ferhan Alsaray, Güncel Türkçede Yüksek Sıklıkta Kullanılan Adların Eşdizimlilikleri: Derlem Temelli Bir İnceleme, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2015.

4.      Waad Nasır Hussein Esawi, C1 Düzeyindeki Türkçe Öğrenirlerinin Yazılı Anlatımları Üzerine Bir Hata Analizi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

5.      Nurbanu Şahin, Türlerin Dili: Yazılı Basındaki Haber Metinleri Üzerine Sözcük Özellikleri ve Çok Sözcüklü Birimler Bakımından Bir İnceleme, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2015.

6.      Önder Çangal, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna Hersek Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2013.

      Hakemlik

1.      Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2.      Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

3.      Turkish Studies/International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

4.      Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

5.      Türkiye Yazarlar Birliği Akademi/Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

Çalışma Ziyaretleri

1.      Creativity and Learning, Study Visit, Leeds/United Kingdom, 28/02/2011-04/03/2011.  

Düzenlenen Çalıştaylar

 1. Şimdi Okuma Zamanı Çalıştayı, 30 Haziran-4 Temmuz 2011, Çeşme/İzmir.
 2. Şimdi Okuma Zamanı Çalıştayı, 13-17 Aralık 2010, Çeşme/İzmir.
 3. Okuma Kültürü ve Etkili Dil Kullanımı Çalıştayı, 19-23 Eylül 2010, Kızılcahamam/Ankara.
 4. Haftalık Ders Çizelgeleri Çalıştayı, 15-16 Mart 2010, Başkent Öğretmenevi/Ankara.

Katıldığı Çalıştayları

 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı, 10 Haziran 2014, Ankara.
 2. Batı Avrupa’da Yaşayan Türk Çocukları İçin Türkçe Müfredat Programları ve Materyal Geliştirme Çalıştayı, 6-7 Temmuz 2013, Ankara.

Komisyon Üyelikleri

 1. Öğretmen Yeterliklerini Belirleme Komisyonu, MEB/Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, 2014-devam ediyor.
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Program Değerlendirme Komisyonu, MEB/TTKB, 2010-2011.
 3. Dil ve Anlatım Dersi Program Değerlendirme Komisyonu MEB/TTKB, 2010-2011.
 4. Türkçe (6-8) Dersi Program Değerlendirme Komisyonu MEB/TTKB, 2005-2006.
 5. Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı Geliştirme Komisyonu MEB/TTKB, 2005-2006.

 

Yaz/Kış Okulu

 1. UCREL Summer School in Corpus Linguistics, 14-17th July 2015, Lancaster/United Kingdom.

PROJELER

 1. Yazılı Türkçede Sözcük Sınırlarını Aşan Kalıplaşmış Dil Birimleri: Dilbilgisel Nitelikteki ‘Ek-Sözcük/Sözcük-Sözcük” Birlikteliklerinin Tespiti, Yapı ve İşlev Açısından Çözümlenmesi, TDK, Yürütücü, Sözleşme Aşamasında.
 2. Türkiye Türkçesinde Filimsiler, TÜBİTAK, Araştırmacı, (Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Bülent Özkan), 2014-2017.
 3. Semantik Prozodi: Güncel Türkçeden Örnekler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/BAP, Yürütücü, 2014.

ÖDÜLLER

1.      TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 64, p. 95-122, 2013.

2.      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yayın Teşvik Ödülü, Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 64, p. 95-122, 2013.

3. VERİLEN DERSLER

Lisans

·         Dil Bilimine Giriş

·         Türk Dili Araştırmalarına Giriş

·         Türk Dili-I

·         Türk Dili-II

·         Türkiye Türkçesi Yapı Bilgisi

 

Lisansüstü

Yüksek Lisans

·         Dil Araştırmaları İçin İngilizce-I

·         Dil Araştırmaları İçin İngilizce-II

·         Türk Dili Araştırmalarında Güncel Tartışmalar ve Yönelimler

·         Yurt Dışındaki Türkler ve Türkçe

·         Türkçe Ses Bilgisi

·         Dil Bilimi-I

·         Dil Bilimi-II

·         Edebiyat Öğretiminde Metot

 

Doktora

·      Derlem Dilbilimine Giriş

·      Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları

·      Leksikoloji

Yabancı Dil Olarak Türkçe

·         A1-C1 düzeyleri

·         Akademik Türkçe

(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();