Ders İçerik Listesi

Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

Göç Politikaları ve Araştırmaları Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

Göç Politikaları ve Araştırmaları Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

Tezli yükseklisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden bir tanesi kurum dışından olmalıdır. AYBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre öğrenciler sınava girmeden önce bilimsel bir yayın yapmak zorundadır. Bilimsel makale ve benzeri bir çalışmanın yayın ve künye bilgileri tez sınav jürisi atama formunun ekinde sunulmalıdır. Yabancı dil belgesinin de bu forma eklenmesi gerekmektedir.

Haberler