Lisans ve Lisansüstü Çeşitli Mevzuatlar

 AYBÜ Lisans ve Önlisans Yönetmeliği

Bütünleme Sınavına İlişkin Esaslar

Dersten Çekilme ve Devamsızlık Esaskları

Mazaretli Sayılma Esasları

Kayıt Dondurma Esasları (Lisans-Lisansüstü)

Ders Saydırma Esasları

Üniversite Anadal Diploma Yönergesi

Sosyoloji Bölümü Anadal Öğrencileri Mezuniyet Şartları

Çift Anadal Diploma Yönergesi

Yandal Diploma Yönergesi

Yatay Geçiş Kabul Esasları

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Sosyoloji Anablim Dalı Lisansüstü Programlar Mezuniyet Şartları

Ders Saydırma Talep Dilekçe Örneği 

Not Düzeltme Formu Örneği (Öğrenci itirazı kabul edilirse ilgili dersin öğretim üyesi tarafından doğrudan dekanlığa teslim edilir)

Dersten Çekilme Formu ( Dersten çekilmek isteyen öğrenci doldurur, imzaları toplar ve öğrenci işleri daire başkanlığına teslime eder)

Diğer mevzuat, yönerge ve formlar için lisans öğrencileri öğrenci işleri daire başkanlığı internet sayfasına; lisansüstü öğrenciler sosyal bilimler enstitüsü internet sayfasına bakmalıdır.

 

Haberler