Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI (Alfabetik Sıra)

a.       Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

Ar. Gör. Fatma Betül COŞKUN

b.      Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Doç. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Doç. Dr. Zafer ÇELİK

Ar. Gör. Dr. Nevin ŞAHİN

Ar. Gör. Bahattin CİZRELİ

Ar. Gör. Serhat KÜRKLÜ

c.   Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Yelda ÖZEN

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU

Ar. Gör. Alkan ÜSTÜN  

d.  Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. A. Celil KARLUK

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Ar. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

Ar. Gör. Mesut ARSLAN

 

Haberler