Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler İçin Ders Kayıt Yönergesi

Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler İçin Ders Kayıt Yönergesi

Tüm öğrenciler için: Ders seçme işlemleri 05-08 Eylül tarihleri arasındadır. Ders ekle-bırak işlemleri ise 18 eylül-29 Eylül arasında gerçekleşmektedir. Dersler obs.ybu.edu.tr linkinden yapılır. Sisteme ilk kez girecek öğrenciler Tc Kimlik numarasının ilk beş hanesini şifre olarak kullanır.

Olası sorulara dair tüm öğrenciler sadece kendi danışmanlarıyla irtibata geçmelidirler. Danışmanlarının mail adreslerine bölüm sayfasından ulaşılabilir.

 

1. Sınıf öğrencilerinin tüm dersleri zorunludur.  Bu nedenle öğrenciler otomasyonda gözüken tüm dersleri (8 ders) seçerek danışman onayını beklemelidir. Öğrencilerin bu dönem seçmeli ders almaları gerekmemektedir. İngilizceden muaf olanlar ve UZEM derslerini saydıracak olanlar bu dersleri seçmeyebilir.

2. Sınıf öğrencileri için SOS 201, FEL 241 ve SOS 207 zorunlu derslerdir. Tüm 2. sınıf öğrencileri bu dersleri seçmelidir. Her öğrencinin dönem başı 30 AKTS ders alması gerektiği için bu zorunlu derslerin yanı sıra iki bölüm içi ve bir bölüm dışı seçmeli ders de alınmalıdır. SOS 205, SOS 211, SOS 213 ve SOS 215 derslerinden yalnızca ikisini seçmelidir öğrenci. Kalan 4 AKTS’lik boşluğu da başka bir bölümün zorunlu veya seçmeli bir dersini bölüm dışı seçmeli ders olarak almalıdır. Öğrencilerin bölüm dışı seçmeli ders alabilmeleri için otomasyonda ders kayıt alanına girdikten sonra sosyoloji bölümü yerine diğer bölümleri seçmeleri gerekir. Böylece diğer bölümlerdeki dersler görülebilir. Öğrenci, bölüm içi veya bölüm dışı bir ders seçmeden önce gerekli bölümün internet sayfasından ders programlarına bakarak birbiri ile zamansal olarak çakışmayan dersleri almalıdır. Ayrıca teamülen öğrencinin seçmek istediği bölüm dışı seçmeli dersin hocası ile görüşerek rıza alması daha uygun olur.

3. Sınıf öğrencileri için SOS 301, SOS 303, SOS 305 ve SOS 307 dersleri zorunludur. Öğrenci bunların dışında sadece bir bölüm içi bir de bölüm dışı seçmeli ders almalıdır. Bölüm içi seçmeli ders olarak SOS 309 veya SOS 313’den sadece birini seçmelidir.  Kalan 4 AKTS’lik boşluğu da başka bir bölümün zorunlu veya seçmeli bir dersini bölüm dışı seçmeli ders olarak almalıdır. Öğrencilerin bölüm dışı seçmeli ders alabilmeleri için otomasyonda ders kayıt alanına girdikten sonra sosyoloji bölümü yerine diğer bölümleri seçmeleri gerekir. Böylece diğer bölümlerdeki dersler görülebilir. Öğrenci, bölüm içi veya bölüm dışı bir ders seçmeden önce gerekli bölümün internet sayfasından ders programlarına bakarak birbiri ile zamansal olarak çakışmayan dersleri almalıdır. Ayrıca teamülen öğrencinin seçmek istediği bölüm dışı seçmeli dersin hocası ile görüşerek rıza alması daha uygun olur.

4. sınıf öğrencileri içi SOS 401, 403 ve SOS 405 zorunludur. Öğrenci bunların dışında 2 bölüm içi ve bir bölüm dışı seçmeli ders almalıdır. SOS 407, SOS 415, SOS 417, SOS 427 derslerinden sadece ikisini seçmelidir. Kalan 5 AKTS’lik boşluğu da başka bir bölümün zorunlu veya seçmeli bir dersini bölüm dışı seçmeli ders olarak almalıdır. Öğrencilerin bölüm dışı seçmeli ders alabilmeleri için otomasyonda ders kayıt alanına girdikten sonra sosyoloji bölümü yerine diğer bölümleri seçmeleri gerekir. Böylece diğer bölümlerdeki dersler görülebilir. Öğrenci, bölüm içi veya bölüm dışı bir ders seçmeden önce gerekli bölümün internet sayfasından ders programlarına bakarak birbiri ile zamansal olarak çakışmayan dersleri almalıdır. Ayrıca teamülen öğrencinin seçmek istediği bölüm dışı seçmeli dersin hocası ile görüşerek rıza alması daha uygun olur.

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinden bilimsel hazırlık almayacak olanlar için SOS 501 zorunludur. Bunun dışında öğrenci SOS 503, 507, 517, 525 ve 527 derslerinden (501’le beraber) toplam beş dersi geçmemek kaydıyla seçebilir. Bir tezli yüksek lisans öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için zorunlu dersler de dahil toplam 7 ders ve bir seminer alması gerekir. Bu durumda öğrencinin güz döneminde toplam 4 ders, bahar döneminde ise 3 ders ve bir seminer alması genellikle tavsiye edilmektedir. Ancak öğrenciler dönem programlamasını istedikleri gibi planlayabilirler. Bilimsel hazırlık alacak öğrenciler bu dönem SOS 305, SOS 307, SOS 503 ve SOS 527 derslerini almalıdır. Hâlihazırda yüksek lisansa devam etmekte olan öğrenciler ise öncelikle kaldığı dersleri ve eksikse seminer dersini almalıdır. Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencisi ise uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersini almalıdır.

Doktora öğrencileri arasında bilimsel hazırlık alacak öğrenci yoktur. Doktora öğrencileri zorunlu SOS 601 dersine ek olarak toplam 5 dersi aşmamak kaydıyla kalan dört dersi seçmeli alabilir. Bir doktora öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için zorunlu dersler de dahil toplam 7 ders ve bir seminer alması gerekir. Bu durumda öğrencinin güz döneminde toplam 4 ders, bahar döneminde ise 3 ders ve bir seminer alması genellikle tavsiye edilmektedir. Ancak öğrenciler dönem programlamasını istedikleri gibi planlayabilirler. Hâlihazırda doktoraya devam etmekte olan öğrenciler ise öncelikle kaldığı dersleri ve eksikse seminer dersini almalıdır. Tez aşamasındaki doktora öğrencisi ise uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersini almalıdır.

 

Haberler