PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS

YBÜ Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans programı ulusal ve uluslararası birçok üniversitede uygulanan, farklı alt alanlarda yoğunlaşma olanağı veren “Psikoloji Bilimleri” (Genel Psikoloji)  ve “Klinik Psikoloji” ayrımı üzerine kurulmuştur.  2012-13 akademik yılının güz döneminde“ Psikoloji Bilimleri” yüksek lisans (YL) programına ilk olarak öğrenci kabul edilmiştir. Klinik Psikoloji alanında şu aşamada yüksek lisans programımız bulunmamaktadır ve “Psikoloji Bilimleri” YL programında da klinik psikolojiyle doğrudan ilişkili ders ve uygulamalar yer almamaktadır.2014-2014 yılı içerisinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programının açılması planlanmaktadır. “Genel Psikoloji” alanındaki YL programı YBÜ misyonu doğrultusunda oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Program bu alanda akademik-bilimsel temelli ilerleme fırsatı sağlarken, aynı zamanda özellikle sosyal psikolojinin farklı uygulama alanlarında yoğunlaşma olanağını adaylara sunmaktadır.

Yurtdışında yaygın olmasına karşın ülkemizde yüksek lisans eğitiminde gereken ilgiyi göremeyen Kişilik-Sosyal, Siyaset, Toplum Psikolojisi gibi alt alanlarda uzmanlaşma olanağı bölümümüzde mevcuttur. Psikoloji alanında temel anabilim dalları üzerinde aşırı uzmanlaşmaya dayanan YL programları ve ilgili yaklaşımlar zamanla eleştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda YBÜ Psikoloji YL programı; öğrenciyi temel çalışma alanlarında uzmanlaşmaya teşvik etmenin yanı sıra, psikolojinindiğer temel anabilim dalları arasındaki işbirliği ve etkileşimine olanak veren bir yaklaşımı da eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında bölümümüzce benimsenmiştir.  

YBÜ Psikoloji Yüksek Lisans programı temel olarak psikoloji mezunlarına yönelik hazırlanmıştır, ancak bölümümüz farklı alanlardan lisans mezunlarının başvurularını da kabul etmektedir. Psikoloji lisans mezunu olmayanların YBÜ psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmeleri durumunda, geçmişte aldıkları psikoloji dersleri göz önünde bulundurularak, bu kişilere bir yıl süreyle bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlıkta alınan psikoloji lisans derslerinde başarılı olan adaylar YL programına devam etmeye hak kazanır.

YBÜ Psikoloji “Psikoloji Bilimleri” alanından başarıyla mezun olan öğrenciler Psikoloji Yüksek Lisans diploması alırlar. Yoğunlaşılan alt alanlara yönelik öğrencilere ayrıca bir belge verilmez. Bir diğer önemli husus da, psikoloji lisans diplomasına sahip olmayan YL mezunları YÖK’ün genel uygulaması çerçevesinde “psikolog” ünvanı edinemezler. Mesleki ünvanlar yalnızca Lisans eğitimi bağlamında kazanılır.

YBÜ “Psikoloji Bilimleri” Yüksek Lisans programı Sosyal Psikoloji, Toplum Psikolojisi, Kişilik-Sosyal Psikoloji, Siyaset Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri-Örgüt Psikolojisi alt alanlarını kapsamaktadır. Program öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek için araştırma ve istatistik dersleriyle zenginleştirilmiştir. Psikoloji YL programı toplam 2 yıl (4 dönem) sürmektedir. İlk yılda, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan toplam 7 dersin (21 kredi) ve Seminer dersinin tamamlanması gerekmektedir. İkinci yıl boyunca ise, ders aşamasında başarılı olan öğrencilerden seçtikleri alt alanda özgün bir tez hazırlamaları beklenmektedir:

Öğrencilerimiz akademik danışmanlarıyla birlikte kendi ilgi alanları doğrultusunda ders programlarını oluşturma olanağına sahiptir. “Psikoloji Bilimleri” YL programında oluşturulacak alt alanlarda beklenen ders programı aşağıdaki gibidir: