İdari Personel

Mali İşler

Şef İdris Burak Cazoğlu 

Tel: 0312 906 1545

Personel İşleri

Ayşegül Yiğiter

Tel: 0312 906 1547

Taşınır İşlemleri

Halil İbrahim Engin

Tel: 0312 906 1461

Öğrenci İşleri 

Kürşat Yılmaz 

Tel: 0312 906 1549 

Evrak Kayıt ve Yazı İşleri

Mehmet Karayağız

Tel: 0312 906 1546

Bölümler Sekreterliği

Erdinç Ok

Tel: 0312 906 1550