Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu

Değerli hocalarımız;

 

Çubuk ve çevresinin tarihi ve coğrafi konumu, idari yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu, geçmişten günümüze uzanan bir süreçte, akademik bir bakış açısıyla ve uluslararası boyutta 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, Çubuk Belediyesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin ortak düzenleyecekleri Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu’nda ele alınacaktır.

İlgilenen meslektaşlarımıza duyurulur. 

 

Düzenleme Kurulu

e-posta: cubuksempozyumu@hotmail.com