İletişim

İ l e t i ş i m :

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Cinnah Cad. No: 16 Çankaya/ ANKARA/ TÜRKİYE

Tel: +90 312 4667384/3504

                                   /3528

                                   /3537

Cinnah Yerleşkesi