bölüm tanıtım sunumu

Bilgi, çağımızda ekonomik bir güçtür. Bilgi artışındaki ivme ve paylaşımındaki hız, bilgi kaynağı türlerinin ve bilgi erişim araçlarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Bilgi artık sadece basılı kaynaklarda değil gittikçe artan bir oranda dijital hatta mobil teknolojilerde yer almaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2011 yılında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurularak, 2014 yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2017 yılı itibariyle de Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim dalı çatısı altında Bilgi Teknolojileri Anabilim dalı ve Arşivcilik Anabilim dalı olarak iki ayrı anabilim dalı ile çalışmalarına devam etmektedir

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans programının amacı; yazılı, basılı veya elektronik her tür ortamdaki bilginin düzenlenmesi, erişimi, yayımlanması ve yeniden kullanılması aşamalarında görev yapacak, çağdaş bilgi hizmetlerinin gelişimine paralel olarak en ekonomik ve etkili çözümlerin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi profesyonellerini yetiştirmektir.

Vizyonumuz, her gün değişimi ve gelişimi gerekli kılan modern çağın gereklilikleri karşısında bireyin ve toplumun entelektüel ve yenilikçi kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak, bilimsel bilginin üretilmesini, yayılmasını, sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesini sağlayacak Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanları yetiştirmek, öğrenmede, araştırmada, öğretmede, paylaşmada ve uygulamada ileri ve örnek bir bölüm olmak ve ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerle ülkemizin bilgi bazlı ihtiyaçlarına çözümler üretmektir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak misyonumuz, bilgi yönetimi ile ilgili işlemlerin tasarlanması, yönetilmesi, örgütün iş süreçleri ile bütünleştirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi sorumluluklarını üstlenen, söz konusu kurumlardaki basılı kaynakların yanı sıra metin, resim, ses, görüntü içeren her tür bilgi kaynağının dijital ortama aktarılarak gereksinim duyanlara hızlı, kolay ve ekonomik biçimde ulaştırılmasında, kurumsal bilginin değerlendirilmesinde ve etkin olarak kullanılmasında görev alacak, ulusal ve uluslararası alanda teorik, teknik ve mesleki bilgiye sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak, toplumun bilgi eksenli sorunlarına yönelik araştırma/uygulama/eğitim faaliyetlerini desteklemek, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında düşünce geliştirme ve uygulama aşamalarında rol oynamak ve teknolojik ve sosyal çalışma programlarını ve araştırma faaliyetlerini toplumun genel menfaatine adapte edebilmeyi amaçlamaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları, devlet ve özel sektör olmak üzere geniş bir istihdam yelpazesinde göre alabilirler. Kamu ve özel olmak üzere tüm arşivler, Halk, Okul ve Üniversite olmak üzere tüm kütüphane türleri yanı sıra bilginin yönetilmeye ihtiyaç olduğu her alan ve kurumda Bilgi Profesyonellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümden mezun olan bireyler, çalışma ortamlarının veya yapılan işin türüne göre kütüphaneci, bilgi yöneticisi, arşivist, dokümantalist, akademik uzman, sistem analisti, halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, web tasarımcısı gibi unvanlar ile istihdam edilmektedir. Mezunlar ayrıca, kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma olanağı bulabilmekte, çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapabilmektedirler.ybu_bby_bolum_tanitimi