ETKİNLİKLER

Willem C. Vis Moot Court Tanıtım Toplantısı ve Sertifika Töreni Yapıldı.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi Çarşamba Semineri 128-Hukuk Eğitimi : Teoriden Pratiğe Adlı Sunum Gerçekleştirildi.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Sertifika Programında 19. Dönemin Eğitimi tamamlanmıştır.

Detaylı incele

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Sempozyum’da genç hukukçular bildirilerini sundular.

Detaylı incele
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10