ETKİNLİKLER

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KILINÇ Kosova’da Uluslar arası sempozyumda Tebliğ Sunmuştur.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesinde Hukuk Kuramı Münazara Yarışması Yapıldı.

Detaylı incele

II. Uluslararası Kadın Kongresi 9-11 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında İtalya/Como’da Gerçekleştirildi.

Detaylı incele

AYBÜ Hukuk Fakültesi Çarşamba Semineri 149 – İdarenin İdari Yaptırımlardaki Takdir Yetkisinin Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi Adlı Sunum Gerçekleştirildi.

Detaylı incele
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10