AYBÜ Arabuluculuk Hukuk Kliniği Uygulamasından Beklenen Fayda Elde Edilmeye Başlandı…

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Hukuk Fakültemiz arasında 3 Kasım 2016 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Ankara adliyesinde faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Arabuluculuğun tanıtımının yapılması ve uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla çözümlenmesinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Arabuluculuk Hukuk Kliniklerinde 23 Ocak – 24 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 58 öğrencimiz görev almıştır. Öğrencilerin toplumsal sorumluluk üstlendiği ve aldıkları hukuk eğitimiyle pratik arasında bağ kurmalarını sağladığı Arabuluculuk Hukuk Kliniklerinde, bir aylık dönemde 503 broşür dağıtılmış, 410 kişiye arabuluculuk hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bilgi verilen ve uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine elverişli olan 118 kişi ise, Arabuluculuk Bürosuna yönlendirilmiştir.