Sayın Cumhurbaşkanımızın Himayesinde YBÜ Hukuk Fakültesi Uluslararası Sempozyumu (Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış) Gerçekleştirildi.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15