Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi Makale Çağırısı

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Hukukçular,

Genç Fakültemizin titiz çalışmalarının ürünü olan YBHD yılda iki defa (Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde uygulanan kör hakemlik sistemiyle başvurular yazarlarından bağımsız olarak en az 2 hakem tarafından değerlendirilmekte ve tüm yazarlar makale süreçleri ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilmektedirler. YBHD Yayın ve Yazım Kuralları çerçevesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili makale, çeviri ve karar tahlillerinizi e-posta (ybhukukdergisi@ybu.edu.tr) yoluyla bize ulaştırabilirsiniz.

2017 Ocak sayısı itibarı ile Asos Sosyal Bilimler Endeksi’nde taranmaya başlayan ve ULAKBİM’de ve diğer birçok endekste taranmak üzere inceleme sürecinde olan YBHD’nin 2017 Temmuz sayısında kamu hukukunun ve özel hukukun farklı disiplinlerinde yazılmış makalelere ve çeviri çalışmasına yer verilmiş olup, ilgili sayıya ve dergimizle ilgili diğer bütün detaylara http://www.ybhukukdergisi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2018 Ocak sayısında yer almasını istediğiniz çalışmalarınız YBHD’ye ulaşma tarihi itibariyle sıralandıktan sonra yayın sürecine ilişkin aşamalara girecektir.

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN     

Rektör Yardımcısı – Dekan V.