Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi eakbas@ybu.edu.tr
E-Posta : emrahakbas@mail.com
Adres
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi           Sosyoloji Bölümü A Blok No:230 
Esenboğa Külliyesi Çubuk/ANKARA
 

Hakkımda

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 2001’de bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisansa ve asistanlığa kabul edildi. “Günümüz Halkevlerinin Çocuk Alanındaki Toplumsal Etkinliklerinin ‘Çocuk Sorunu’ Kavramsal Çerçevesinde Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma -Ankara Örneği-” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini ve “Berlin’de Yaşayan Türk Toplumu Arasındaki Dayanışma İlişkileri ve Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu” başlıklı teziyle de doktora derecesini aldı. Doktora araştırması için gittiği Almanya’da Humboldt Üniversitesi ve Georg August Göttingen üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora derecesini aynı bölümde aldıktan sonra 2013 senesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2013 senesinin yazında Sosyal Hizmet Bölümünden ayrılıp aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirildi ve Sosyal Politika Anabilim Dalında çalışmaya başladı. 2014 yılının Ekim ayında Doçentlik unvanını aldı. Çalışmalarını, 2016 senesinin yazında başladığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde sürdürüyor.