ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

HABERLER

  Anasayfa › HABERLER  

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi

Toplam kalite yönetimi (TKY); organizasyondaki tüm birimlerin sürekli iyileştirme, iç ve dış müşteri memnuniyeti odaklı hareket ettiği, liderliğin sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Toplam kalite yönetiminin temeli, insanın mutluluğuna dayanmaktadır ve bu anlayışın en önemli öğelerinden biri örgütteki tüm paydaşların dikkate alınarak sisteme dahil etmesidir. Hizmet sektörünün birçok kolunda olduğu gibi, eğitim alanındaki toplam kalite uygulamalarında da başarılı olunabilmesi için, en önemli unsurlardan biri tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanabilmesidir.

Rekabetin ortaya çıkardığı baskı, üniversiteleri amaç, organizasyon, süreç, sistem ve çıktılar açısından kendilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. İmalat sektöründe olduğu gibi hizmet sektöründe de rekabette önemli bir unsur haline gelen toplam kalite yönetimi anlayışı kapsamında üniversiteler; hizmetlerinin, bir başka deyişle ürünlerinin alıcısı ya da yararlanıcısı konumunda olan grupları çok daha fazla dikkate alır duruma gelmişlerdir.

Toplam kalite uygulamalarında başarılı olmak için tüm paydaşlar, özellikle öğreticiler, kurum sorunlarını, şikâyetlerini ve çözüm önerilerini rahatlıkla yönetime iletebilmelidir. Yönetim de bu görüş ve önerilere, düzenli olarak geri bildirim sağlamalıdır. Kurum yönetimi, önerileri ve projeleri desteklemeli, ödüllendirme çalışmaları yapmalıdır. Küresel ölçekteki yoğun rekabet, üniversite eğitimi üzerinde de etkili olmaya başlamış, üniversiteler uluslararası arenada diğer üniversitelerle yarışır hale gelmişlerdir.

Dış Paydaşlarla yapılacak çalışmalar sonucunda neden-sonuç diyagramı vasıtasıyla ortaya konan memnuniyetsizlik nedenlerine ilişkin incelemeler yapılarak, çözüm yöntemleri geliştirilmelidir. Geliştirilen reaksiyonlar sonrasında, belirli periyotlarla memnuniyet ölçümleri tekrar edilecek, sürekli gelişme hedef alınarak statik çözümlerden kaçınılacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, dış paydaşlarımız tarafından nasıl değerlendirildiğini araştırmak için “Üniversite Toplumsal Etki Anketi” hazırlamış bulunmaktayız. Yapılan bu anket çalışmasında sizin de görüş ve değerlendirme yapmanızı istemekteyiz. Araştırma sonuçları ve yapılacak iyileştirme çalışmaları sizlerle paylaşılacaktır. Bu konuda bize vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.

 

Prof. Dr. Metin DOĞAN

Rektör

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞ TOPLUMSAL KATKI ARAŞTIRMASI ANKETİ